BeMC 2020 wordt BeMC 2021

Nadat niet enkel in ons land, maar ook wereldwijd de laatste week al tientallen evenementen afgelast werden omwille van de COVID-19 pandemie, werd vandaag, na overleg met de gemeente La Roche-en-Ardenne, al sinds het begin de gaststad voor de Belgian Mountainbike Challenge (BeMC), beslist dat ook de editie 2020 van de BeMC, die normaal zou doorgan van 7 tot 10 mei, niet zal kunnen plaats vinden.

We hebben deze moeilijk beslissing genomen teneinde de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers, medewerkers, supporters en inwoners van de regio waarin de wedstrijd plaats vindt maximaal te beschermen. Bovendien zouden tal van deelnemers wellicht niet of moeilijk de verlpaatsing naar België kunnen maken omwille van de reis restricties die her en der van kracht zijn en mogelijks nog steeds van kracht zullen zijn begin mei.

Tegelijkertijd werd besloten om voor de editie 2020 geen nieuwe datum te zoeken in de sowieso al goed gevulde (internationale) kalender. De negende editie van de Belgian Mountainbike Challenge zal bijgevolg pas plaats vinden in 2021.

Er rest ons dan ook niet anders dan iedereen die zich reeds ingeschreven had voor de wedstrijd te bedanken voor het vertrouwen en te vragen begrip te tonen voor deze moeilijke beslissing en hopen jullie massaal terug te zien in 2021. We wensen ook al onze partners en sponsors uitdrukkelijk de bedanken voor de samenwerking.

Tot slot kan worden mee gegeven dat, hoewel de algemene voorwaarden geen recht op terugbetaling voorzien in geval de wedstrijd door de organisatie dient te worden geannuleerd, gelet op de uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden die aan de basis liggen van de gedwongen afgelasting van de BeMC 2020 werd besloten om, in afwijking van de algemene voorwaarden, iedereen die ingeschreven was op 15/03/2020 één van onderstaande opties aan te bieden*:

– alle betaalde inschrijvingen voor de BeMC 2020 kunnen gratis (inclusief opties) worden over gezet naar BeMC 2021

– het bedrag betaald voor de BeMC 2020 (inclusief opties en exclusief verwerkingskosten en ACTI+ verzekering) kan integraal  gebruikt worden om in te schrijven voor BeMC 2022

– het bedrag betaald voor de BeMC 2020 (inclusief opties en exclusief verwerkingskosten en ACTI+ verzekering) kan voor 80% worden terug gestort (optie enkel beschikbaar tot 31/05/2020)

Alle deelnemers zullen later deze maand nog een persoonlijke mail ontvangen met nadere uitleg over bovenstaande opties en de wijze waarop zij hun keuze moeten kenbaar maken.

*de exacte voorwaarden worden de maand aan alle deelnemers meegedeeld.

About The Author

bemc