BeMC 2021 geannuleerd

Onder normale omstandigheden zou over 36 dagen de strijd zijn los gebarsten om de eerste leiderstruien te veroveren in wat, de uitgestelde 9e editie van de Belgian Mountainbike Challenge had moeten zijn.
Maar sinds maart 2020 is niets nog normaal te noemen. Niemand, en zeker wij niet, had verwacht dat, toen we iets meer dan een jaar geleden gedwongen werden om de de BeMC 2020 met een jaar uit te stellen, ook de editie 2021 onzekerheid zou zijn.
We hebben dan ook echt heel lang geloofd dat de BeMC 2021 op 20 mei gewoon van start zou kunnen gaan en hebben de laatste weken en maanden heel veel werk verricht om iedereen niet enkel het wellicht mooiste parcours uit de BeMC geschiedenis te kunnen aanbieden, maar ook om de wedstrijd corona veilig te kunnen laten verlopen.
Helaas hebben de corona cijfers er anders over beslist en is het vandaag tijd om de pijnlijke werkelijkheid onder ogen te zien. De maatregelen die nog steeds van kracht zijn in België en het gebrek aan perspectief om voldoende ruime versoepelingen die het organiseren van een evenement zoals de BeMC mogelijk moeten maken, heeft ons, een kleine 13 maanden nadat de BeMC 2020 werd uitgesteld naar 2021, doen beslissen ook de editie 2021 te annuleren. We gebruiken dit keer bewust het woord annuleren en wil niet, zoals zovelen, spreken over een tweede uitstel. Als de BeMC 2022 er komt, zal dit een volledig nieuwe editie zijn en niet langer de uitgestelde versie 2020 of 2021.
Uiteraard wordt het inschrijvingsgeld van iedereen die ingeschreven was voor de BeMC 2021 terugbetaald. Voor verdere details in dit verband verwijs ik jullie naar een volgende nieuwsbrief evenals naar de website waarop in de loop van volgende week alle details terug te vinden zullen zijn.
We willen eindigen met iedereen die ingeschreven was voor de edities 2020 en 2021 maar evenzeer al degene voor wie er dit jaar geen plaats meer was en die op de lange wachtlijst terecht gekomen zijn, heel erg te bedanken voor het vertrouwen. Hetzelfde geldt voor al onze trouwe partners. Zonder jullie steun hadden we al veel eerder de handdoek geworpen.
We will be back!

About The Author

bemc